Dijital Okullar Neden Önemli ve Gerekli?

 Yeni bir çağa geçerken insanlığın önündeki en önemli sorunların başında 200 yıldır tüm sektörler, iş-yaşam biçimleri değişmiş olmasına rağmen hâlâ değişmemiş olan eğitim sistemi geliyor.  Çünkü bir ülkenin, toplumun gelişmesi için en kritik faktör yeterli ve çok sayıda “yetkin insan kaynağına sahip olması”. Bunun olabilmesi içinse kaliteli eğitimin, özellikle de dijital, online eğitim kalitesinin ve sayısının artması, yaygınlaşması şart.  Aşağıda dijital okulların yeni bir eğitim devrimi için neden çok önemli olduğunu irdelemek istedim. Keyifli okumalar.

  • Online ve dijital araçlar, herkes için her yerde ücretsiz ya da çok çok düşük -kesinlikle klasik okullarla mukayese dahi edilemeyecek makul maliyetlerle – her yerden, her yaştaki insana, istediği derinlikte ve dünya standartlarında eğitim alma olanağı sağlar.
  • Eğitim asla bir kişi veya bir kuruluş tarafından sunulamayacak kadar kapsamlı, derin bileşenleri olan yaşamsal bir ihtiyacın karşılanması, bir çabalar bütünüdür. Ortak çalışma, paylaşma, sürekli geliştirme gerektiren müthiş bir süreçtir. Bu da ancak dijital ağlarla mümkündür.
  • Hiçbir insan-öğretmene dayalı yapı, öğrencilerle tek tek, onlara özgü eğitim, değerlendirme, etkileşim kurmaya yetmez. Bunun fiziksel veya maddi açıdan karşılanması hiçbir insan, toplum ve ülke için mümkün ya da sürdürülebilir değildir. O yüzden insan odaklılığı merkezde tutarak, dijital olanaklardan sonuna kadar yararlanmak şart.
  • Eğitim oldukça maliyetli, dolayısıyla düşük gelir seviyesine sahip kişiler ve toplumlar için pahalı bir hizmet. Bütün ömür boyunca sürmesi gereken uçsuz bucaksız bir kurgu. Ve cehaletten kaynaklanan her türlü melanetin, musibetin de tek ilacı, çaresi… O yüzden tarih boyunca eğitim, okullaşma, yüksek yaşam standartlarına sahip, en zengin ve ilk endüstrileşen bölgelerde daha fazla önemsenmiş, örgütlenmiş durumdadır. Bu tür ülkeler, en önemli rekabet avantajının daima eğitimli, donanımlı insan olduğunu bildikleri için kendi insanlarını daha iyi eğitmeye, sömürülecek kaynakları olan ülkeleri de cahil bırakmaya ya da beyin göçü denen yöntemle oralarda zaten az olan yetenekleri ülkelerine çekmeye odaklı politikalar izliyorlar. Cehaleti kullanarak sömürmek istedikleri ülkeleri sürekli savaştırıp işe yarar tüm kaynaklarını da silaha ve diğer çıkarcı alanlara akıtmalarını sağlıyorlar. İşte tam da bu yüzden, bu düzeni bozmak için Dijital Okullar insanlığın önündeki eşsiz fırsatlardan biri.
  • Teknolojiden, yapay zekâdan, robotlardan korkumuzun en önemli gerekçesi “insani dokunuşu” kesmesi, engellemesi. Ya da “yeni şeyler öğrenemeyiz, aklımız ermez bu yaştan sonra” veya “bacak kadar boyla öğrenemeyiz ki” çekinceleri… Oysa dijital kolaylıklar ile gereksiz zaman, moral, motivasyon kayıplarından, el ve kafa yoran bir sürü zamandan, çabadan, etkiden kurtulan, tasarruf eden öğretmen ve öğrenciler, birlikte çok daha kaliteli ve etkin vakit geçirme, sonuçta da kalıcı öğrenme, içselleştirme olanağı yaratabilirler.
  • İdeal ve gerçek bir sınıf, inanılmaz bir öğretmen ve güvenilebilir kaynaklardan oluşmalıdır. Yukarıda izah ettiğim gibi bu ise tutturulması neredeyse imkânsız bir hedef, ideal ve ulaşılmaz bir senaryodur. Ve bildiğimiz şu dünyada mükemmeliyetin yakalanması imkânsızdır. En azından tüm insanlık için. Oysa online platformlar, Dijital Okullar sayesinde büyük ölçüde bu amaç kolaylaştırılabilir ve “çok iyiye” yaklaşmak için ek güç kazanılabilir. İnsanları en çok insan yapan şey, öğrenmek, hayattan dersler çıkarmaksa bunun her kanaldan yapılabilmesinden ve kaynakların çeşitlenerek daha kaliteli, içi dolu hale getirilmesinden daha doğal ne olabilir ki?

Sürdürülebilir daha iyi bir gelecek için insanlığın önündeki en büyük sorun ve gereklilik, yüksek nitelikli insan kaynağı. Bunu sağlayabilecek olan da “eğitim”. Özelikle de dijitalleşmiş, metaverse’e çıkmış gelişmiş eğitim altyapısı ve içerikleri.

Ufuk Tarhan

Fütürist, Ekonomist, Ajans Başkanı, Yazar

 

Önceki İçerikÇat/Pat
Sonraki İçerikAnkara’yı Sen Sanırdım