Farklı Öğrenme Biçimleri ve Öğrenmeyi Öğrenmek

“İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin.” – Galileo

Yaşam boyu öğrenme sürecinde bireyler, öğrenme sürecini bilinçli olarak ve öğrenmeyi sağlayan etkinliklerle gerçekleştirmelidir. Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirmek için ilk adım öğrenme stilimizi keşfetmek olmalıdır.

İnsanoğlunun en önemli yeteneklerinden biri olan öğrenme, yaşamın önemli bir parçası. Yapılan araştırmalar, herkesin öğrenebildiğini, ancak öğrenmenin bireyden bireye farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Öğrenme açısından önemli bir yere sahip olan “öğrenme stili” ise, bireyin öğrenmeye yönelik çeşitli özelliklerini içeriyor.

Öğrenmeyi Öğrenmek

 

Yaşanan gelişim ve değişimlere uyum sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri önce ailede daha sonra okulda kazanıyoruz. Okul öncesinden üniversiteye dek yaklaşık 15 yılımız okullarda geçiyor. Öğrenmenin; okul ortamlarıyla sınırlandırılmadan sürekliliğinin sağlanması, toplumsal yaşama uyum sağlamak açısından oldukça önemli. Bu durumu “yaşam boyu öğrenme” kavramıyla açıklamak mümkün. Yaşam boyu öğrenmeyi; bilgi, beceri ve yeterliliği artırmak amacıyla, kişisel, toplumsal ve istihdama ilişkin geniş bir bakış açısı içerisinde yaşam boyu süren tüm öğrenme etkinlikleri olarak ifade edebiliriz.

İlk kez 1960 yılında Rita Dann tarafından ortaya konan öğretim stili kavramı sürekli araştırılan bir konu olmuştur. İnsanların öğrenme biçimlerinin birbirinden farklı olduğunu araştırmalarıyla ortaya koyan Rita Dann, “öğrenme stili” kavramını şu şekilde tanımlamıştır: “Öğrenme stilleri her bir bireyin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır”. Kolb ise öğrenme stili kavramını, “Bireyin bilgiyi alma ve işleme sürecinde tercih ettiği yollar” olarak tanımlamıştır. Bugüne dek öğrenme stili kavramını açıklamak için 71 farklı kuram model geliştirilmiştir. Öğrenme stilleriyle ilgili söylemlerin yüzde yüz doğru olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Zira öğrenme stillerinin 4/5’i kalıtımsaldır. Ayrıca kişinin eğitimsel özgeçmişi de öğrenme stilini etkiler. Bir diğer önemli husus ise bir stilin diğerine üstünlüğünün olmayışıdır.

Kolb, öğrenme stilini dört çeşit olarak açıklamıştır. Bunlara kısaca göz atacak olursak;

1- Ayırt Edici Öğrenme Stili
Ayırt edici öğrenme stiline sahip olan birey, somut durumları birçok açıdan gözden geçirir ve ilişkileri anlamlı bir biçimde düzenler. Genelde daha az eylemde bulunur, ama sabırlı ve nesneldir. Bu stildeki insanlar, başka insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar ve mesleklerine karar verirken hümanizm ve sanatla ilgili olanları tercih ederler.

2- Özümleyici Öğrenme Stili
Özümleyici öğrenme stiline sahip olan bireyler, bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar ve düşünceler üzerinde yoğunlaşırlar. Düşüncelerin uygulamasından ziyade mantıksal değeri önemlidir. Bu öğrenme stili özellikle fen ile ilgili meslek alanlarında etkin olabilmek için gerekli görülmektedir. Özümleyici stilde mantıklı olan anlam ve kesinlik daha önemlidir.

3- Uyum Sağlayıcı Öğrenme Stili
Uyum sağlayıcı öğrenme stilinde bireyler açık görüşlüdürler ve değişikliklere kolaylıkla uyum sağlarlar. Yaparak ve hissederek öğrenme söz konusudur. Pazarlama ve satış gibi alanlarda başarılı olurlar. Bilgiyi elde etmek için diğer insanlardan çok kendi analitik yeteneklerine güvenirler.

4- Dönüştürücü Öğrenme Stili
Dönüştürücü öğrenme stilinde bireyler sorun çözme konusunda başarılıdırlar ve çoğunlukla yaparak öğrenirler. Dönüştürücü öğrenme stilindeki birey, sosyal ve kişilerarası konulardan çok teknik konular ve sorunlarla ilgilenmeyi tercih eder. Bu yaklaşımda; düşünme boyutuna yaklaştıkça soyutlama, uygulama boyutuna yaklaştıkça yaşantı edinme ağırlık kazanır.

Yaşam boyu öğrenme sürecinde bireyler, öğrenme sürecini bilinçli olarak ve öğrenmeyi sağlayan etkinliklerle gerçekleştirmelidir. Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirmek için ilk adım öğrenme stilimizi keşfetmek olmalıdır.

Mürşide Demirkol


Yazılara Abone Olmak İsterseniz

E-Posta Adresinizi Yazın: